Print
Hits: 2199

MCPA Certified Network Associate Exam june 2014 ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္၊

2014 June 22 ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ MCPA Certified Network Associate စာေမးပြဲတြင္ စုစုေပါင္း (၁၆) ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။