တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ Developer Conference Mandalay 2017 ကို 22.1.2017 ေန႕တြင္ Mandalay ICT Park တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာ၊ MCPA ႏွင့္ MCIA မွ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ေဟာေျပာေပးၾကေသာ Developer Speaker မ်ား၊ Sponsor ေပးၾကေသာ လုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ား၊ Event Partner အျဖစ္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကေသာ MCIA-MDY, ႏွင့္ Yadanabon Cyber Corporation (YCC) Co.,Ltd.၊ DevCon Committee(MDY)၊ SIDC(MDY) အဖြဲ႔ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ Developer မ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။