မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာ႐ွင္အသင္း သို႔ Japan ႏိုင္ငံ PADECO Co.,Ltd မွ Senior Consultant Mr.Akira AKASAKA ႏွင့္အဖြဲ႔ သည္​ ယေန႔နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ အသင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေလ့လာေတြ ့ဆံုၾကပါသည္။